Voor wie?
In mijn praktijk focus ik me vooral op pubers (jongeren vanaf 14 jaar) en hun ouders en op jongvolwassenen.

Jongeren

Bij jongeren (±14 tot ±18 jaar) doen we het eerste gesprek meestal met de jongere zelf en zijn/haar ouders. Als dat fijn voelt voor jou, dan mag je ook iemand anders meebrengen die je vertrouwt (een vriend/vriendin, familielid, buur, ...). We zoeken dan uit wie zich zorgen maakt en waarover, wie welke vraag heeft en waarover de gesprekken mogen gaan. Ieders mening en perspectief is daarbij even belangrijk. We zoeken samen uit hoe we het gaan aanpakken. Meestal volgt er dan een combinatie van individuele gesprekken met de jongere, oudergesprekken en gesprekken met jongere én ouder(s), waarin we samen gaan onderzoeken waarin jij en je ouders precies vastlopen, wat je dan juist anders wil en wat daarin werkt voor jou en je ouders. We bekijken wat de vraag is, wat er nodig en gepast is en wat er goed voelt voor jullie.

Met welk soort vragen kan je bij mij terecht?

- Je niet goed in je vel voelen (misschien zonder te weten hoe dat komt)

- Uitstelgedrag, perfectionisme, een (te) hoge lat

- Angstig zijn, voor een bepaald ding of voor veel verschillende dingen (bv. faalangst, voortdurend bang zijn voor wat anderen van je vinden, of je gewoon vaak angstig voelen), je veel zorgen maken over dingen

- Weinig zelfvertrouwen hebben, negatief denken over jezelf, moeite hebben met opkomen voor jezelf

- Je hebt heftige dingen meegemaakt waar je mee blijft zitten

- Moeite hebben met concentratie of motivatie

- Vragen over de ontwikkeling

- Veel ruzies en conflicten thuis waar jullie moeilijk samen uit geraken, je merkt dat jullie elkaar niet (meer) begrijpen

Bij eender welke vraag of zorg, neem gerust contact op en dan zoeken we samen uit wie of wat je het beste kan helpen


Jongvolwassenen

Ook volwassenen kunnen bij mij terecht met hun vragen en bezorgdheden.  Volwassenen van elke leeftijd kunnen bij mij terecht, maar ik heb me voornamelijk verdiept in de leeftijdsgroep van jongvolwassenen, ook wel 'millennials' genoemd. Je wordt eerst uitgenodigd voor een intakegesprek. We maken kennis met elkaar, ik vertel je wat meer over hoe de gesprekken meestal verlopen en hoe mijn aanpak is. Je wordt uitgenodigd om over jezelf te vertellen wat er op dit moment voor jou toe doet. Jij beslist zelf wat je nu al vertelt en wat nog niet. Alles gebeurt op jouw tempo. Samen zullen we proberen om een beeld te krijgen van hoe jouw situatie er op dit moment uitziet, wat je vragen en klachten zijn en hoe je graag zou samenwerken om hiermee aan de slag te gaan. Ik vind het belangrijk om dat te doen met het grootste respect voor waar jij op dit moment staat.  Misschien hebben we hier 1 gesprek voor nodig, maar meestal duurt het een aantal gesprekken voordat we helder hebben wat precies de vraag is. In ieder gesprek kunnen we ruimte maken om te bespreken hoe het gesprek voor jou voelde, wat er werkte en wat niet en hoe we het gesprek voor jou zo nuttig mogelijk kunnen maken. Als we duidelijk hebben wat jouw situatie, je bezorgdheden en jouw klachten, maar ook jouw sterktes en mogelijkheden zijn, zullen we werken aan inzicht en uitzicht. Met inzicht bedoel ik dat we inzicht zullen proberen te krijgen in hoe de klachten een invloed hebben op elkaar. Ik ga ervan uit dat je doet wat je doet vanuit de beste intenties en dat dit de beste oplossing is die je momenteel voorhanden hebt. We gaan dus op zoek naar wat maakt dat je doet wat je doet en hoe jou dat op dit moment helpt. Je zal me veel vragen horen stellen en aan de hand van jouw ideeën hierover, zullen we samen verbanden leggen. Ik zie jou dan als de expert van jouw eigen leven. Soms zal je me ook uitleg horen geven, en dan zoeken we samen uit of je je hierin herkent of niet. Met uitzicht bedoel ik dat we ons ook regelmatig zullen focussen op de toekomst: Welk perspectief wens je jezelf toe? Wat wil je in de plaats van je moeilijkheden en hoe ziet dat er dan precies uit? Wat vind jij belangrijk in jouw leven? Wat doe er voor jou écht toe? We gaan dan aan de slag om stap voor stap je gedrag hier beter op af te stemmen. Onze focus is gericht op het de overtuiging dat verandering mogelijk is én dat dat spannend, akelig, eng, ... kan zijn. En dat dat mag!


Met welk soort vragen kan je bij mij terecht?

- Je niet goed in je vel voelen (depressieve klachten, je angstig voelen, veel verdriet dat je al dan niet kan plaatsen, je geremd voelen)
- Stressklachten, overspanning, burn-out
- Piekeren, perfectionisme, veel 'in je hoofd zitten'
- Weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, veel negatief denken over jezelf
- Je hebt heftige dingen meegemaakt die een grote impact op je hebben

Thema's waar veel millennials mee komen:
- Stress, druk (zowel 'het druk hebben' als 'druk ervaren')
- Overspanning, Burn-out
- Piekeren, weinig rust vinden, veel in je hoofd zitten

- Perfectionisme

- work-life-balance
- Identiteitsvragen: Wie ben ik? Wat wil ik?