Voor wie?
In mijn praktijk focus ik me jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen.

Jongeren

Bij jongeren (±16 tot ±18 jaar) doen we het eerste gesprek altijd met de jongere zelf en zijn/haar ouder(s). Als dat fijn voelt voor jou, dan mag je ook iemand anders meebrengen die je vertrouwt (een vriend/vriendin, familielid, buur, ...). We zoeken dan uit wie zich zorgen maakt en waarover, wie welke vraag heeft en waarover de gesprekken mogen gaan. Ieders mening en perspectief is daarbij even belangrijk. We zoeken samen uit hoe we het gaan aanpakken. Meestal volgt er dan een combinatie van individuele gesprekken met de jongere, oudergesprekken en gesprekken met jongere én ouder(s), waarin we samen gaan onderzoeken waarin jij en je ouders precies mee worstelen, wat je dan juist anders wil en wat daarin werkt voor jou en je ouders. We bekijken wat de vraag is, wat er nodig en gepast is en wat er goed voelt voor jullie.

Met welk soort vragen kan je bij mij terecht?

- Je niet goed in je vel voelen (misschien zonder te weten hoe dat komt)

- Uitstelgedrag, perfectionisme, een (te) hoge lat

- Angstig zijn, voor een bepaald ding of voor veel verschillende dingen (bv. faalangst, voortdurend bang zijn voor wat anderen van je vinden, of je gewoon vaak angstig voelen), je veel zorgen maken over dingen

- Weinig zelfvertrouwen hebben, negatief denken over jezelf, moeite hebben met opkomen voor jezelf

- Je hebt heftige dingen meegemaakt waar je mee blijft zitten

- Moeite hebben met concentratie of motivatie

- Vragen over de ontwikkeling

- Veel ruzies en conflicten thuis waar jullie moeilijk samen uit geraken, je merkt dat jullie elkaar niet (meer) begrijpen

Bij eender welke vraag of zorg, neem gerust contact op en dan zoeken we samen uit wie of wat je het beste kan helpen


Volwassenen

Ook volwassenen kunnen bij mij terecht met hun vragen en bezorgdheden. Je wordt eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. We maken kennis met elkaar, ik vertel je wat meer over hoe de gesprekken meestal verlopen en hoe mijn aanpak is. Je wordt uitgenodigd om over jezelf te vertellen wat er op dit moment speelt. Samen zullen we proberen om een beeld te krijgen van hoe jouw situatie er op dit moment uitziet, wat je vragen en klachten zijn en hoe je graag zou samenwerken om hiermee aan de slag te gaan. Ik vind het belangrijk om dat te doen met het grootste respect voor waar jij op dit moment staat.  Misschien hebben we hier 1 gesprek voor nodig, maar meestal duurt het een aantal gesprekken voordat we helder hebben wat precies de vraag is. Ik ga ervan uit dat je doet wat je doet vanuit vanuit hele begrijpbare redenen en dat dit de beste oplossing is die jij momenteel voorhanden hebt. We gaan dus op zoek naar wat maakt dat je doet wat je doet. Daarnaast gaan we op zoek naar de dingen die jou dichter brengen bij de dingen die voor jou belangrijk zijn. We gaan dan op zoek naar wat er nodig is om de moedige stappen te zetten die er nodig zijn om daar te geraken waar jij wil zijn. Onze focus is gericht op het de overtuiging dat verandering mogelijk is én dat dat spannend, akelig, eng, ... kan zijn. En dat dat mag!


Met welk soort vragen kan je bij mij terecht?

- Je niet goed in je vel voelen (depressieve klachten, je angstig voelen, veel verdriet dat je al dan niet kan plaatsen, je geremd voelen)
- Stressklachten, overspanning, burn-out
- Piekeren, perfectionisme, veel 'in je hoofd zitten'
- Weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, veel negatief denken over jezelf
- Je hebt heftige dingen meegemaakt die een grote impact op je hebben

Thema's waar veel millennials mee komen:
- Stress, druk (zowel 'het druk hebben' als 'druk ervaren')
- Overspanning, Burn-out
- Piekeren, weinig rust vinden, veel in je hoofd zitten

- Perfectionisme

- work-life-balance
- Identiteitsvragen: Wie ben ik? Wat wil ik?