DE AANPAK VAN PRAKTIJK PERSPECTIEF


Perspectief betekent enerzijds het punt van waaruit iemand naar iets kijkt. We staan dan ook voor jouw beleving en de betekenisgeving van jouw verhaal. Je vindt bij mij een plek waar je rustig op verhaal kan komen, waar er zonder oordeel naar je geluisterd wordt.

Anderzijds is een perspectief iets dat aan de horizon verschijnt: een plek waar je heen wil gaan, een doel waar je naar streeft. Samen maken we ruimte voor het bespreken van het leven dat jij jezelf toewenst, met aandacht voor jouw eigenheid, jouw unieke context en jouw krachten, sterktes en vaardigheden.


In mijn aanpak kijk ik enerzijds door een oplossingsgerichte bril (dit wil zeggen: doelgericht en krachtgericht) en anderzijds door een ACT- bril (ACT = acceptance and commitment therapy). Doorheen de gesprekken gaan we op zoek naar de zorgen die er zijn. We bespreken welke klachten je precies hebt en onderzoeken hoe we die klachten kunnen begrijpen. We gaan op zoek naar hefbomen voor verandering: wat werkt er voor jou, voor jullie in jouw of jullie unieke situatie? Het zal niet gaan over snelle tips of adviezen omdat ik ervan uit ga dat iedereen een eigen handleiding heeft en in een unieke context leeft. We gaan dus uitzoeken wat er in jouw of jullie situatie past. 

Twee kernwoorden komen in elke therapie erg duidelijk terug: doelgericht en krachtgericht. Doelgericht betekent dat joùw doelen voorop staan. Je krijgt de ruimte om te vertellen waar je mee zit, tegen welke dingen je op dit moment opbotst in je leven. Jij beslist helemaal zelf wat je wel en niet kwijt wil en op welk tempo. We zullen samen proberen om problemen en moeilijkheden te vertalen naar doelen die voor jou belangrijk zijn. Hoe ziet het leven dat jij jezelf toewenst eruit? Je zal me vragen horen stellen die je helpen nadenken over wat je graag anders wil in de toekomst, waar je méér van wil en hoe je wil dat de toekomst eruit zal zien. Deze toekomst gaan we heel gedetailleerd bespreken. We weten immers uit wetenschappelijk onderzoek dat hoe helderder en concreter een doel beschreven is, hoe groter de kans dat het effectief bereikt wordt. Uiteindelijk zal ik samen met jou zoeken hoe je deze doelen stap voor stap kan bereiken.

Met krachtgericht bedoelen we dat we vooral aandacht hebben voor mogelijkheden en voor jouw unieke combinatie van krachten, sterktes, talenten en kracht- en hulpbronnen (ook wel ‘resources’ genoemd). Ik ga er daarbij van uit dat je nu en/of in het verleden al dingen (hebt) ingezet die helpend zijn (geweest), ook al zie je dat op dit moment nog niet. Samen zoeken we naar de helpende dingen die je al doet, en naar het uitproberen van andere dingen. Zo creëren we een solution-focused gesprek, een gesprek dat gaat over mogelijkheden om tot jouw gewenste toekomst te komen. Dat betekent dat we samen op zoek gaan naar andere perspectieven op de situatie waardoor het gedrag meer efficiënt afgestemd kan worden op de doelen.

Therapie is voor mij geen éénrichtingsverkeer. Samen bepalen we hoe de gesprekken eruit zullen zien. Ik zie het als mijn taak om aan jou de juiste vragen te stellen en er zo achter te komen hoe de therapie voor jou zinvol kan zijn en wat je doorheen onze gesprekken minstens wil bereiken. Zo creëren we terug perspectief binnen jouw unieke proces. 

Ik bespreek regelmatig mijn gesprekken binnen intervisie en supervisie. Dat betekent dat ik samen met collega's bespreek hoe therapeutische processen verlopen, om bij te leren over hoe je therapie geeft. Deze collega's zijn zelf ook gebonden aan het beroepsgeheim en de gegevens breng ik geanonimiseerd, zodat het niet te achterhalen is over wie het gaat. Mocht je dat lastig vinden, aarzel dan niet om dat met mij te bespreken.