Terugbetaalde psychologische zorg

SORRY, ER IS EEN CLIËNTENSTOP VOOR ELP-BEGELEIDINGEN

Misschien heb je gehoord dat je ‘voor 11 euro naar de psycholoog’ kan. Dat klopt gedeeltelijk. Dit kan niet bij alle psychologen, maar enkel bij psychologen die geconventioneerd zijn. Ik ben geconventioneerd als eerstelijnspsycholoog (ELP), momenteel zowel voor de leeftijdscategorie 16 jaar tot en met 23 jaar, als voor de leeftijdscategorie 23 tot en met 65 jaar.

De middelen die de overheid ter beschikking stelt, zijn nog beperkt waardoor niet elke psycholoog zich kan laten conventioneren. Bovendien zijn het aantal uren dat een psycholoog geconventioneerde hulp mag bieden, ook beperkt. De wachtlijst is intussen zo lang geworden dat de uren voor dit jaar al allemaal zijn toegewezen.

Er is momenteel dus een Cliëntenstop, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Je kan dus voorlopig geen eerstelijnspsychologisch traject volgen bij mij.
Je kan je wel nog op de wachtlijst zetten voor reguliere psychotherapie.

Voor een lijst van geconventioneerde eerstelijnspsychologen kan je terecht op www.ggzlimburg.be

 

Praktisch

-         Voor jongeren (t.e.m. 23 jaar) gaat het om maximaal 10 sessies per 12 maanden. Sinds 1 februari 2024 valt het REM-geld weg voor iedereen die gesprekken heeft bij een geconventioneerd psycholoog (ELP) en die minder dan 24 jaar is. Voor hen zijn de gesprekken dus gratis. 

Voor volwassenen gaat het om maximaal 20 sessies per 12 maanden. Volwassenen vanaf 24 jaar moeten enkel het REM-geld betalen. Dit is €11,00, of €4,00 indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. We rekenen dit af op het einde van elke sessie. Het eerste gesprek is volledig gratis.


- Een gesprek duurt 45 minuten; Een traject start altijd met een kennismakingsgesprek waarin we samen bekijken of jouw vraag past binnen een ELP-traject, en of het voor jou oké voelt om met mij te gaan samenwerken.


-         Je hebt geen doorverwijzing van een huisarts nodig, je kan gewoon rechtstreeks contact opnemen met mij voor een kennismaking;

-         Gesprekken voor betaalbare psychologische zorg voor jongeren gaan door in huisartsenpraktijk Medicinae, Vredestraat 4 bus 0.03, in Hasselt (Runkst), en dit op woensdagnamiddag (tussen 13u en 17u).

-         Er zijn geen voorwaarden wat betreft hulpvraag of probleem waar je mee zit. Er wordt gefocust op problemen waarvan we inschatten dat er met 10 sessies verbetering kan komen, maar dat is niet altijd gemakkelijk te voorspellen. Twijfel je? Neem gerust contact op en dan zoeken we het samen uit in een kennismakingsgesprek.