Ervaring

In 2011 studeerde ik af als master in de psychologie binnen de optie ‘schoolpsychologie’. Het werken met kinderen en jongeren binnen een onderwijssetting trekt me immers erg aan. Omdat ik ook erg geboeid ben door het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met bredere moeilijkheden, vervolmaakte ik nog een master na master in de klinische en gezondheidspsychologie kinderen en adolescenten.

Na het afwerken van mijn lerarenopleiding, ging ik vijf jaar aan de slag als schoolpsycholoog op een HBO verpleegkunde. Naast zorgbeleidsontwikkeling en coaching van collega's, leerde ik hier studenten van 18 jaar tot 50+ te begeleiden wanneer zij vastliepen in hun leven. Dit combineerde ik met een aantal opdrachten in CLB's, waar ik leerde samenwerken met leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolbesturen om onderwijs op maat uit te tekenen voor leerlingen die het moeilijk hebben.

Momenteel combineer ik een job als psycholoog in een school voor buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of een autismespectrumstoornis met een job als procesbegeleider binnen positieve heroriëntering,  waarbij ik samen op weg ga met hulpverleners en gezinnen om anders te leren omgaan met vastgelopen situaties.


Naast deze dagtaken, zet ik mijn schouders onder praktijk perspectief Hasselt, waar ik graag op weg ga met (jong-)volwassenen die vastlopen in hun leven, en ouders coach die vastlopen in het ouder-zijn.
Schooljaar 2017-2018 startte ik aan de therapie-opleiding tot cognitief oplossingsgericht systeempsychotherapeut. Momenteel zit ik in het tweede jaar van vier jaar.

Ik streef naar een attitude van levenslang leren. Ik bekijk mijn werkwijze en aanpak voortdurend kritisch, al dan niet in intervisie en supervisie, en hou mijn kennis en vaardigheden up-to-date door regelmatig vormingen en opleidingen te volgen.