Ervaring

In 2011 studeerde ik af als master in de psychologie binnen de optie ‘schoolpsychologie’. Het werken met kinderen en jongeren binnen een onderwijssetting trekt me immers erg aan. Omdat ik ook erg geboeid ben door het werken met kinderen, jongeren en gezinnen met moeilijkheden op andere levensdomeinen, vervolmaakte ik nog een master na master in de klinische en gezondheidspsychologie kinderen en adolescenten.

Na het afwerken van mijn lerarenopleiding, ging ik vijf jaar aan de slag als schoolpsycholoog op een HBO verpleegkunde. Naast zorgbeleidsontwikkeling en coaching van collega's, leerde ik hier studenten van 18 jaar tot 50+ te begeleiden wanneer zij vastliepen in hun leven. Dit combineerde ik met een aantal opdrachten in CLB's, waar ik leerde samenwerken met leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolbesturen om onderwijs op maat uit te tekenen voor leerlingen die het moeilijk hebben. Daarna combineerde ik een tijdje een  job als psycholoog in een school voor buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen en/of een autismespectrumstoornis met een job als procesbegeleider binnen positieve heroriëntering,  waarbij ik samen op weg mocht gaan met hulpverleners en gezinnen om anders te leren omgaan met vastgelopen situaties. Dit heb ik lang gecombineerd met het werken als zelfstandige in een praktijk als leercoach en klinisch psycholoog. 

Omdat ik iemand ben die zich graag blijft verdiepen, zich graag vastbijt in uitdagende vraagstukken en vanuit verbinding en contact wil blijven zoeken naar positieve verandering, miste ik echter iets. Daarom werk ik nu halftijds als eerstelijnspsycholoog binnen het project 1 gezin 1 plan Midden-Oost-Limburg en combineer ik dit met een halftijdse job als klinisch psycholoog/psychotherapeut binnen een residentiële setting, een plek waar jongeren met ernstige gedrags- en emotionele moeilijkheden tijdelijk in een leefgroep verblijven. 
Naast deze dagtaken, zet ik mijn schouders onder praktijk perspectief Hasselt, waar ik graag op weg ga met jongeren, (jong-)volwassenen, koppels en gezinnen die vastlopen in hun leven, en ouders coach die vastlopen in het ouder-zijn.
Schooljaar 2017-2018 startte ik aan de therapie-opleiding tot cognitief oplossingsgericht systeempsychotherapeut. Momenteel zit ik in het derde jaar van vier jaar.

Opleiding
Ik streef naar een attitude van levenslang bijleren. Ons vakgebied is erg rijk en voortdurend in beweging. Ik vind het belangrijk op een zo wetenschappelijk onderbouwd mogelijke manier te werken met cliënten. Ik bekijk mijn werkwijze en aanpak dan ook voortdurend kritisch, al dan niet in intervisie en supervisie, en hou mijn kennis en vaardigheden up-to-date door regelmatig vakliteratuur en wetenschappelijke publicaties te lezen en vormingen en opleidingen te volgen.

Hieronder een greep uit de opleidingen die ik al mocht volgen:

2017-2021: Opleiding tot cognitief oplossingsgericht systeempsychotherapeut, Korzybski-instituut Antwerpen/Brugge

16/09/2019: Vlaams congres kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychotherapie: Samenwerken?! Samenwerken!?, UPC KU Leuven

13/03/2018: De socio-emotionele ontwikkeling: een impact op gedragsniveau, Iliantos

11/2017: Management in de leerzorg, CNO Antwerpen

31/10/2017: Studeren met dyslexie in het hoger onderwijs: handvatten en richtlijnen, SIG

03/10/2017: (Geen) goesting?!
Hoe motiveer je kinderen en jongeren?, Sprankel

08/05/2017: Stapsgewijs naar slim onderwijs: Praktijkervaringen vanuit organisatieverandering in het hoger onderwijs, idewe

17 en 18/10/2016: Cursus coachingvaardigheden, Vonk en Visie Vormingscentrum Balen

24/05/2016 en 03/06/2016: Opvolgdagen voor faalangstbegeleiders, CNO Antwerpen

17/03/2014: Cursus faalangst in het secundair onderwijs, CNO Antwerpen

17/11/2013: "Machteloosheid van de hulpverlener" en "DSM-V: veranderingen op zijn plaats?", Asster Sint-Truiden

10/07/2013: Symposium dyslexie in het hoger onderwijs, UGent